Kdo jsem

Můj příběh

Jmenuji se Erik Hutter a jsem především objevitel a dobrodruh, vizionář, inspirátor a mentor – a taky ajťák, podnikatel a investor. Rád objevuju nové věci a nová místa, poznávám nové lidi a užívám si život naplno.

Dřív bych řekl, že moje dosavadní cesta životem byla dost klikatá a plná chyb, omylů a přehmatů snad ve všech oblastech. Dnes to vnímám trochu jinak. Jsem přesvědčen, že moje cesta životem byla a je plná nejrůznějších příležitostí, zdrojů poznání a ponaučení i rozmanitých zkušeností v různých oblastech. Věřím, že stát se tím, kým jsem dnes – tedy šťastným člověkem – mi umožnilo právě a hlavně to, že jsem nakonec přijal nekonečnou výuku ve Škole života jako úžasnou dobrodružnou hru.

Vezměme to ale hezky popořádku…

Když se ohlédnu zpátky do minulosti, přijde mi to už hodně dávno, kdy jsem často marně přemýšlel nad tím, kdo vlastně jsem a jaký je smysl mého života. Tehdy jsem měl velký problém na jakoukoliv odpověď přijít. I to málo co mě napadalo, ve skutečnosti dávalo víc otázek než odpovědí.

Žil jsem na první pohled relativně normálním spokojeným životem, ale neznal jsem pořádně sám sebe, své poslání, svůj smysl života. Můj život pak také podle toho vypadal a vše šlo, jak se říká, od desíti k pěti. Nic mě pořádně nebavilo, stále jsem všude viděl jen negativa a problémy. Postupně jsem dokázal „úspěšně“ likvidovat jak své partnerské vztahy, tak i vztahy s ostatními lidmi. V práci jsem si prakticky prošel syndromem vyhoření. Po zdravotní stránce to také nebyla žádná sláva. Nedokázal jsem se pořádně radovat ani z toho mála co mě občas na chvíli bavilo a tak jsem většinu času utíkal do sterilního světa počítačů a lidem se stále více vyhýbal. Místo abych žil svůj život, jen jsem nějak přežíval.

Jak čas běžel a já se stále více propadal do myšlenek plných beznaděje a někdy i depresí, občas se v mém životě vyskytli lidé, kteří se mi snažili pomoci. Tenkrát jsem si to ještě neuvědomoval, ale s odstupem času jsem začal pořádně přemýšlet sám nad sebou a svým dosavadním životem. Přemýšlel jsem a někde uvnitř mě se začalo něco dít a měnit. Alespoň občas v záblescích uvědomění jsem začal chápat, že to vlastně není svět kolem, kde jsou problémy. Že všechny problémy, které potkávám, jsou mé vlastní. Uvnitř mé hlavy. A začal jsem nad tím přemýšlet ještě více.

Čím dál víc mě frustrovalo uvědomění si faktu, že vlastně neznám sám sebe, své skutečné já. Že nemám žádný smysl života. Že zkrátka ani nevím, jak bych chtěl, aby můj život vypadal.

Touhou tento fakt změnit, začala má cesta za objevováním a poznáváním.

Začal jsem nejprve číst články a knihy o osobním rozvoji, navštěvovat nejrůznější vzdělávací semináře a kurzy a postupně objevoval, že mnoho věcí je jinak než jsem si do té doby myslel. Našel jsem si svou koučku a s její pomocí jsem začal zkoumat všechna zákoutí své hlavy. Někdy moje ego bojovalo proti změnám, přiznat si jak na tom v některých oblastech jsem, nebylo vždy jednoduché. Ale nevzdal jsem se a postupně ze svého života odstraňoval mnoho nefunkčních myšlenkových programů, vzorců chování i nepravdivých názorů, tvrzení a pohledů sám na sebe, ostatní i vše kolem. Pokroky a změny, které jsem sám na sobě postupně pozoroval a které začalo vnímat i mé okolí, mě definitivně přesvědčily, že vykročit na cestu osobního a duchovního rozvoje a poznání, bylo mé nejlepší rozhodnutí v dosavadním životě.

Po této cestě stále kráčím. Čím déle po ní kráčím, tím víc mě baví a jsem vděčný všem, kdo mě na ní inspirují a dodávají mi další a další podněty, poznatky a zkušenosti. Moje cesta se stala mým cílem. Je to možná otřepaná fráze, ale dokonale sedí. Vyzkoušel jsem mnoho metod, návodů a rad od různých autorů, koučů a mentorů z celého světa v různých oblastech svého života. Získal jsem a nadále získávám mnoho poznatků a zkušeností co a jak funguje. Postupně jsem vyfiltroval nefunkční nebo zbytečně komplikované metody osobního rozvoje, kterých je dnešní svět plný, bohužel i včetně různých podvodníků a šarlatánů. Nakonec jsem si vytvořil své funkční postupy ve všech oblastech mého života, které průběžně stále vylepšuji. Vydal jsem se tak definitivně svojí vlastní cestou.

Dospěl jsem ke zjištění, že smysl života nemusím vůbec hledat. Upřímně si myslím, že se ani najít nedá. Každý se ale může rozhodnout svému životu dát takový smysl jaký sám chce. Nikde přece není určena žádná „správná“ definice smyslu života. Smyslem života může být cokoliv pro co se rozhodnu. A může se také v průběhu času měnit. A tak jsem svůj smysl života nenašel. Vědomě jsem si jej vytvořil a nepřetržitě tvořím dál.

Stále objevuji nové zdroje poznání a inspirace. Čas od času leckdy „náhodou“ zavadím o nějaký zajímavý seminář nebo kurz, knihu, film či video nebo osobní setkání, kde opět objevím něco nového, další nový pohled nebo inspiraci. Řada nejrůznějších nauk a metod, kterých je dnes všude kolem nepřeberně k dispozici od nejrůznějších větších či menších i samozvaných odborníků, mi už dnes nedává smysl. Vidím prostě některé věci už trochu jinak, další nové ovšem stále objevuji. Stále se učím. Všude a od všech. A díky tomu, jak v hloubi duše věřím, se stále posouvám dopředu.

pribeh_foto2_mPřevzal jsem plnou zodpovědnost za svůj život a tvořím si ho podle svých představ. Mám se krásně, plním si své sny a jsem šťastný, protože konečně opravdu vím, kdo jsem, co chci a kam kráčím. Zjistil jsem, co mi dává v životě smysl a baví mě žít čím dál více naplno bez kompromisů.

Z umělého světa počítačů, ve kterém jsem strávil dlouhá léta, jsem se posunul do světa plného lidí a neomezených možností života.

Kromě témat osobního růstu a rozvoje se aktivně zajímám i o finanční vzdělávání, trading a investice, podnikání na internetu a moderní informační technologie. Baví mě cestování po naší vlasti i různě po světě, rád vařím, cvičím Tai Ji Quan a Kung Fu a nadšeně objevuji vše krásné a zábavné, co tento svět nabízí.

podpis_erik_h25

 

Neziskové projekty, které přímo podporuji

Dobrý anděl

Logo Dobrý anděl

DOBRÝ ANDĚL je systém, pomocí kterého mohou až desetitisíce dárců, Dobrých andělů, výrazně pomoci tisícům nemocných i relativně malými pravidelnými měsíčními příspěvky.

    • Dobří andělé mohou přispívat pomocí trvalých nebo běžných platebních příkazů na účet č. 8001008/5500, kde jako variabilní symbol zadají svoje Andělské číslo. Toto unikátní číslo získají Dobří andělé ihned po registraci do systému. Zároveň mohou Dobří andělé sledovat využití svých finančních prostředků po přihlášení do Andělského účtu, který je přístupný následující pracovní den po registraci.

 

  • Vždy první den v měsíci rovnoměrně rozdělíme všechny finanční prostředky přijaté v předchozím měsíci a ještě ten den je pošleme rodinám v nouzi.

PILÍŘE DOBRÉHO ANDĚLA:

1. Do posledního haléře®

Všechny finanční příspěvky, které do Systému od Dobrých andělů přijdou v daném měsíci, jsou vždy první pracovní den následujícího měsíce odeslány potřebným rodinám. Veškeré provozní náklady nadace jsou hrazeny ze soukromých financí jejích zakladatelů a dalších filantropů.

2. Víte, komu pomáháte

Každý dárce – Dobrý anděl – získá při registraci automaticky přístup na svůj Andělský účet, kde si může kdykoliv najít, komu jeho konkrétní příspěvek pomohl, a přečíst si životní příběh rodin, kterým pomáhá.

3. Pomáháte pravidelně

Léčba závažných onemocnění je dlouhodobá. Rodiny příjemců tak potřebují pravidelnou pomoc Dobrých andělů, která jim pomáhá pokrýt jak výdaje s léčbou spojené, tak pokles příjmů.

ANDĚLSKÉ HODNOTY:

Radost

Máme radost z toho, že umožňujeme lidem, aby si navzájem efektivně pomáhali. Dobří andělé zažívají radost z dávání.

Spolupráce

Spolupracujeme s lékaři, sestrami a sociálními pracovníky, firmami a dalšími organizacemi, které sdílí naše hodnoty.

Respekt

Respektujeme slabší, nemocné a potřebné. Respektujeme kolegy v ziskovém i neziskovém sektoru. Respektujeme Dobré anděly a partnery bez ohledu na výši jejich příspěvku nebo pomoci.

Odvaha

Máme odvahu pouštět se do těžkých věcí. Snažíme se být odvážní v komunikaci – argumentovat, odvážněji obhajovat naše hodnoty a to, že jsme jiní.

Pokud chcete pomoci také, zapojte se: Chci také pomoci!

Oficiální web: www.dobryandel.cz

Člověk v tísni

Logo Člověk v Tísni

Člověk v tísni je nevládní nezisková organizace vycházející z myšlenek humanismu, svobody, rovnosti a solidarity. Usiluje o otevřenou, informovanou, angažovanou a zodpovědnou společnost k problémům doma i za hranicemi naší země.

V současné době se věnuje čtyřem hlavním aktivitám:

Humanitární pomoc a rozvojová spoluprácePoskytování okamžité humanitární pomoci lidem v nouzi při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích a zároveň dlouhodobá pomoc lidem žijícím v chudobě a špatných životních podmínkách. V zemích Afriky, Asie a Evropy realizuje rozvojové programy, které se snaží zlepšit přístup obyvatel ke vzdělání, zdravotní péči, dostupnost pitné vody, dodržování hygieny, rozvoj místních zdrojů obživy i zapojení lidí do procesů ovlivňujících dění v jejich zemi.

Podpora lidských právPomoc disidentům a podpora občanské společnosti v nesvobodných zemích a státech, které procházejí demokratickou transformací. Programy podpory lidských práv jsou v současné době realizovány na Kubě, v Barmě, Bělorusku, Rusku, Moldávii a na Ukrajině.

Programy sociální integracePodporuje sociální vzestup chudých či ohrožených rodin prostřednictvím poradenských a vzdělávacích služeb. Ve více než 70 českých, moravských i slovenských obcích poskytuje podporu samosprávám, vedoucí k sociální soudržnosti a rozvoji obcí.

Vzdělání a osvětaPořádá Mezinárodní festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, který ročně navštíví kolem 100.000 diváků ve 40 městech. Vzdělává pedagogy i veřejnost v tématech chudoby, rozvojové spolupráce, migrace nebo xenofobie.

Pokud chcete pomoci také, zapojte se:  Chci také pomoci!

Oficiální web: www.clovekvtisni.cz

Nadace Terezy Maxové dětem

nadacetm

„Rozhodla jsem se pomoci dětem, protože ony sami nemají šanci něco změnit.“

Tereza Maxová

Základním posláním Nadace Terezy Maxové dětem je umožnit každému dítěti vyrůstat v rodině.

Více než 24 tisíc dětí u nás vyrůstá v ústavní výchově. Díky tomuto faktu se Česká republika umístila na předních místech v Evropě, v počtu dětí vyrůstajících mimo svou vlastní rodinu. Evropské prvenství pak naše republika drží v přepočtu dětí umístěných v ústavní výchově (na 100.000 obyvatel).

Základní pilíře podpory:

Prevence nežádoucího odebrání dítěte z rodinného prostředí. Věříme, že dítěti je nejlépe v jeho vlastní biologické rodině, proto nabízíme ohroženým rodinám konkrétní pomoc prostřednictvím odborných neziskových organizací. Nadace v dané oblasti podporuje např. terénní práce, asistenční a konzultační služby pro rodiny v krizi, nejrůznější terapie, snaží se o změnu systému, atp.

Podpora náhradního rodičovství. Pokud selžou mechanizmy prevence a dítě je přece jen odebráno z rodinného prostředí, pak usilujeme o významné zkrácení jeho pobytu v ústavní výchově. Podporou rozšíření všech forem náhradní rodinné péče a profesionalizací pěstounské péče se snažíme dítěti co nejrychleji zajistit bezpečí a laskavou náruč náhradní mámy a táty.

Kompenzace nedostatků ústavní výchovy je oblast úzce spojená s podporou dětí vyrůstajících v kojeneckých ústavech a dětských domovech. Mladý člověk, který strávil většinu svého dosavadního života v ústavní výchově, potřebuje pomoct se začleněním do samostatného života. V této oblasti je proto především podporováno vzdělání, všestranný rozvoj a také snaha dopřát těmto dětem rovné příležitosti k zapojení se do samostatného života po opuštění dětského domova.

Účelem nadace je všestranná podpora a pomoc znevýhodněným a opuštěným dětem s cílem umožnit jim zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Do pomoci se můžete zapojit také:  Chci také pomoci!

Oficiální web: www.nadaceterezymaxove.cz

Skutečný dárek

skutecnydarek

Skutečný dárek je projektem neziskové organizace Člověk v tísni.

Nákupem darovacího certifikátu v e-shopu Skutečný dárek přispějete na sbírku Skutečná pomoc. 100 % ceny darovacího certifikátu jde právě do této veřejné sbírky.

Sbírka Skutečná pomoc slouží k systematické a efektivní pomoci v chudších zemích světa. Chudoba a s ní spojené problémy rozvojového světa totiž ročně zabijí více lidí než přírodní katastrofy a války dohromady. To se navíc odehrává na okraji mediálního zájmu.

Z výtěžku sbírky Skutečná pomoc jsou budovány zdroje pitné vody, staví se školy a nemocnice a jsou podporováni drobní rolníci, aby se sami dokázali uživit.

Více informací naleznete na www.skutecnapomoc.cz