Koučink

Co je to koučink

Koučink je proces, forma partnerství kouče a jeho klienta, při kterém společně hledají řešení problémů, se kterými se klient potýká. Mezi koučem a jeho klientem vzniká vztah důvěry, díky které se může klient více otevřít a komunikovat i o často skrytých informacích, ke kterým by se sám nedokázal dostat.

Koučink může probíhat individuálně nebo skupinově a jde při něm především o dosahování osobnostního rozvoje a pomoc s nalezením vlastní cesty klienta k dosažení výsledku a rozvoji jeho potenciálu.

Obvykle se koučink dělí na profesní, týkající se profesních záležitostí a koučink osobní nebo také životní, který se týká soukromého života klienta. U většiny lidí jsou ale obě oblasti vzájemně natolik propojené, že posuny v jedné oblasti zároveň otevírají další možnosti i ve druhé.

 

Kdo je to kouč

kouc

Kouč je partner, který vhodně položenými otázkami pomáhá klientovi přijít na nejlepší řešení. Dodává mu podporu, vede jej k otevření mysli a získání dalších souvislostí, k různým úhlům pohledu na věc a udržuje směr k vytýčenému cíli. Kouč je průvodcem klienta při hledání jeho vlastní cesty, pomáhá mu s překonáním strachů a nalezením vlastního potenciálu.

Není to trenér nebo poradce, který by klientovi radil, co přesně má udělat, co by udělal on sám, ani za klienta problém nevyřeší.

Dobrý kouč klientovi vloží do rukou nástroje, s jejichž pomocí dokáže klient nadále sám řešit i budoucí situace.

 

Jak koučink probíhá

Koučink probíhá většinou formou osobního setkání kouče a klienta. Možné je také online koučování přes Skype. Délka samotného sezení i koučinku celkově, stejně jako frekvence jednotlivých sezení, je individuální, závisí vždy na vzájemné dohodě a potřebách klienta. Obvyklý čas jednoho sezení je 60 – 120 minut. Obvyklá frekvence setkání po 1-2 týdnech.

Během úvodního setkání se seznámíte s principy koučinku, vyzkoušíte si, jak vše probíhá a hlavně zjistíte, jestli si s koučem takzvaně „sednete“. Základní podmínkou úspěšného koučinku je totiž vzájemná důvěra a otevřenost, které lze dosáhnout pouze, pokud dosáhnete vnitřního přesvědčení, že Vám vybraný kouč může pomoci a chcete s ním dále spolupracovat.

Při dalších setkáních kouč s klientem formou dialogu pracuje na dosažení stanovených cílů, rozvoji klientova potenciálu a hledání nejlepších řešení.

 

Cena za koučink

garance

Úvodní setkání je zdarma. Cena dalších jednotlivých sezení se určuje dohodou na základě požadavků klienta a dalších individuálních faktorech.

Je pro mě důležité, aby koučink byl pro klienta opravdovým přínosem a aby si sám uvědomoval jakou hodnotu pro něj vlastně má. Je s tím totiž úzce spojená otázka, jaký bude jeho přístup k celému procesu, jakou aktivitu bude ochoten vyvinout k dosažení požadovaných změn a tudíž i jak velkých výsledků dosáhne.

Zároveň poskytuji 100% garanci spokojenosti. Pokud klient nebude po skončení sezení spokojen s jeho průběhem, sezení je pro něj zdarma.

 

S čím vám může například kouč pomoci

excellence

 • Jste nespokojeni se svým životem
 • Potřebujete zvýšit sebevědomí
 • Nedaří se Vám dosáhnout Vašich cílů
 • Řešíte vztahové problémy
 • Zvažujete udělat změnu ve svém životě
 • Nevíte si rady s nějakým problémem
 • Potřebujete si ujasnit své priority
 • Chcete zlepšit své vztahy s ostatními
 • Chcete se zbavit starostí a stresu
 • Chcete získat víc času pro sebe
 • Chcete zvýšit kvalitu svého života
 • Chcete zlepšit komunikaci s okolím
 • a další …

 

Co od kouče rozhodně nečekejte

 • Že za Vás odvede práci
 • Že Vám poradí, co přesně máte dělat
 • Že Vám bude přikazovat něco dělat
 • Že na Vás bude dohlížet
 • Že Vás bude přesvědčovat, co je pro Vás nejlepší
 • Že Vás bude hodnotit

 
 

 

Osobní koučinková sezení poskytuji zejména v Českých Budějovicích a okolí, po dohodě vyjímečně i jinde. Koučink je možné realizovat i přes Skype. Pokud máte zájem o koučink, kontaktujte mě mailem na erik@erikhutter.cz nebo na tel. 724 023 285.