NLP

Co je to NLP

NLP je zkratka pro neuro-lingvistické programování. Jedná se o soubor metod a technik pro práci s jazykem mozku k dosažení požadovaných výsledků. NLP je o tom jak efektivně pracovat se slovy i myslí ke zvýšení kvality života. Pomocí NLP lze dosahovat velmi rychlé změny.

Neuro – označuje smysly, kterými vnímáme

Lingvistické – označuje jazyk, který používáme pro komunikaci (vnitřní i vnější)

Programování – označuje opakující se vzorce myšlení a cítění na vědomé i nevědomé úrovni

 

Stručná historie NLP

NLP vzniklo na počátku sedmdesátých let v USA, na univerzitě v Santa Cruz v Kalifornii. U jeho zrodu stáli jazykovědec John Grinder a matematik a psychoterapeut Richard Bandler.

Grinder a Bandler zjistili, že výjimeční a úspěšní lidé používají při své práci podobné vzorce myšlení a chování. Na základě výzkumu a studia práce tří významných terapeutů: Fritze Perlse, psychoterapeuta a zakladatele školy terapie Gestalt, Virginie Satir, vynikající rodinné terapeutky a Miltona Ericksona, světoznámého hypnoterapeuta, vytvořili Grinder a Bandler za přispění Gregory Batesona, britského antropologa a autora publikací o komunikaci a teorii systémů, biologii, kybernetice, antropologii a psychoterapii, originální elegantní model vzdělávání, který nazvali Neurolingvistické programování.

Původní práce Grindera a Bandlera byla v průběhu času v mnohém doplněná a rozšířená mnoha následovníky. NLP se stává stále populárnější metodou pro kreativní rozvoj na celém světě.

Během let se NLP rozšířilo prakticky do všech oblastí lidské činnosti a je využíváno miliony lidí po celém světě.

 

Některé principy a předpoklady NLP

Nemůžeš nekomunikovat – všichni neustále komunikujeme verbálně i neverbálně. Náš postoj, gesta, mimika, oblečení a mnoho dalšího je způsobem komunikace. Dokonce, i když mlčíme, nic neděláme nebo vůbec nejsme přítomni, to vše je forma komunikace.

gears

Lidé už mají všechny zdroje, které potřebují – uvnitř všichni známe řešení na své problémy. Všechny zdroje potřebné k dosažení požadovaných změn už v sobě máme nebo je můžeme sami vytvořit.

Každé chování má pozitivní záměr – v daném okamžiku dělá každý se zdroji, které má k dispozici, ty nejlepší volby, jakých je aktuálně schopen.

Neexistují chyby, pouze ponaučení – vše, co se nepodaří, je zdrojem ponaučení. Vše, co je obvykle označováno za chybu nebo prohru je zdrojem dalších zkušeností.

Když něco nefunguje, udělej něco jiného – lidé mají tendenci opakovat dokola stejné chování i když jim nepřináší pozitivní výsledek. Chcete-li dostat jiný výsledek než dosud, je třeba také udělat něco jiného než dosud.

Cokoliv, co už někdo dokázal, můžeš dokázat také – pokud už vytoužený výsledek někdo dosáhl, každý může dosáhnout totéž. Každý se může naučit to samé, co někdo před ním, i udělat to samé k dosažení stejného výsledku.

Čin je lepší než nečinnost – každá sebelepší myšlenka je přivedena k životu až provedením nějaké akce. Nečinnost nás nikam neposouvá, k výsledku se přiblížíme jedině konáním činů. Jakákoliv akce, i když v dané chvíli třeba s negativním výsledkem, je stále posunem.

Význam komunikace je reakce, kterou obdržíme – když člověk komunikuje, vždy očekává nějakou reakci. Ta může být i rozdílná než očekávání. Komunikovat ale znamená mít šanci docílit požadovaného výsledku.

 

Na co můžete techniky NLP využít

 • Zbavení strachu nebo fobie
 • Zvýšení sebedůvěry
 • Ovládání emočních stavů
 • Vytváření lepších vztahů s okolím
 • Změnu nechtěných návyků
 • Dosažení dříve nemyslitelných cílů
 • Zlepšení komunikačních schopností
 • Kreativní řešení problémů
 • Získání dovedností, které obdivujete u jiných
 • Zvýšení kvality života
 • Překonání negativních zkušeností z minulosti
 • a mnoho dalšího…